ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP BINNENVAARTSCHEPEN
Rijn en Waal Expertise B.V. Arie.Prins@rijnenwaalexpertise.nl
Waaldijk 38
4171 CE Herwijnen
+31(0)6 23 90 09 40Voor de Certificering van Binnenvaartschepen werken we onder de accreditatie van het NBKB en BSCIBAN NL93RABO0130600830 BIC RABONL2U
KvK 53366190